Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό χώρο του  KAPOULITSAS outdoors
Αρχική Νομοθεσία περί Μαχαιριών

.

Νομοθεσία περί Μαχαιριών

Αξιολόγηση Χρήστη: / 12
ΧείριστοΆριστο 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :

ΝΟΜΟΣ 2168/93

Αρθρ.1 Έννοια όρων - Έκταση εφαρµογής

 § 2. Όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείµενα που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άµυνα και ιδιαίτερα:

β.  Μαχαίρια κάθε είδους,  εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή
επαγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.

Άρθρο 2 Εισαγωγή από το εξωτερικό

§ 8. ∆εν απαιτείται άδεια για την εισαγωγή:

β. Μαχαιριών που χρησιµοποιούνται για οικιακή ή επαγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση,  τέχνη, 
θήρα αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.

Αρθρ.6 Εµπορία-∆ιάθεση

§4. ∆εν απαιτείται άδεια για την εµπορία: 

β.  Μαχαιριών που χρησιµοποιούνται για θήρα,  αλιεία,  οικιακή,  επαγγελµατική ή εκπαιδευτική
χρήση, τέχνη ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας

 Άρθρο 7 Κατοχή

§5.  ∆εν απαιτείται άδεια για  µαχαίρια,  που προορίζονται για αλιεία,  θήρα,  τέχνη ή οικιακή, 
επαγγελµατική ή άλλη συναφή χρήση,  για  µηχανισµούς εκτοξεύσεως χηµικών ουσιών,  που
προορίζονται για την ίδια χρήση, ως και ξίφη και σπάθες που χρησιµοποιούνται για άθληση. 

Εκτύπωση PDF

Πίσω στην κορυφή του Site

KAPOULITSAS outdoors eShop

Αναζήτηση

Copyright © kapoulitsas-outdoors.gr 2020

Powered, Supported and Hosted by 3wSOL.gr - WWW Solution.